Skads Forsamlingshus / Forretningsorden

SKADS FORSAMLINGSHUS

 
 
FORRETNINGSORDEN  

BESTYRELSEN afholder møde i hvert kvartal og efter behov.

Suppleanterne inviteres med til bestyrelsesmøderne.

Der skal skrives referat til hvert bestyrelsesmøde, referaterne skal være fyldige da de erstatter den gamle protokol.

Referatet skal udsendes senest en uge efter mødet.

Fast punkt på dagsordnen er ØKONOMI.!

Lejepriser samt kuvertafgift fastsættes 1 gang årligt.

Hjemmesiden / net portalen skal løbende holdes ajour.

Nøgler udleveres kun ved underskrift af nøglekvittering.

Bestyrelsen har på skift ansvar for daglig vedligehold og opfølgning. Se kontaktbogen.

 

UDLEJE:

Forsamlingshuset udlejes til forskellige arrangementer.

Som bekræftigelse på bestilling sendr kassereren opkrævning af depositum til arrangør.

Umiddelbart efter arrangement afregnes leje af sal og kuvertafgift til kassereren.

Refusion af evt. ødelagt inventar inbetales til kassereren.

Ved problemer i forbindelse med arrangement, skal henvendelse ske til:
Anders eller Søren.